Historikk

NMF’s tidligere aktiviteter:
1983 NMF stiftet
1984 Kurs i Metallografi Hydro Al, Sunndalsøra
1985 Kurs i Lysmikroskopi UiO Blindern
Fotokonkurranse Oslo
1986 Etablerer kontakt med Dansk Forening for Materialografi
Deltagelse i Metallographie Tagung Tyskland
1987 Kurs i Fargeetsing, E. Leistner Trondheim
Kurs i Kvantitativ metallografi SI Oslo
1988 Påvirker NTH til å starte EEU-kurs i Legeringslære
1989 Felles reise til Metallographie Tagung Braunschweig
1990 Ringprøve: Kornmålinger del 1 og 2 SINTEF Trondheim
1991 Kurs i Grunnleggende Metallografi del 1 og 2 TIH, Trondheim
1992 Deltagelse i Micro-92 London
Deltakelse i Metallographie Tagung
Etablerer kontakt med Nettverket: Fachausschuss Metallographie DGM Tyskland
Tema årsmøte:Materialers hardhet H.Vetters IWT, Bremen.Oslo
1993 Foredrag Billedanalyse G F V Voort Carp.Tech.USA Trondheim
Oppfølging Fachausschuss M. DGM Tyskland to personer
Seminar: Kvantitativ Metallografi SINTEF Trondheim
10års jubileum. Metallografi og fremtiden – Mikrostruktur og mekaniske egenskaper M.Pohl Ruhr Univ. Hydro Al Sunndalsøra
1994 Tema årsmøte: Ringprøve Kvantitativ metallografi SINTEF Trondheim.
1995 Tema årsmøte: Bildebehandling og bildeanalyse SINTEF Trondheim.
1996 Tema årsmøte: Kvalitetssikring og kvalitetskontroll IFE Kjeller
1997 Tema årsmøte: Karakterisering av metallografiske prøver
Lysmikroskopi og andre teknikker for overflate-analyse Hydro Al Karmøy
1998 Tema årsmøte: Kvantitativ bildeanalyse
Anvendelse og praktiske erfaringer ELKEM Reseach, Kristiansand
1999 Tema årsmøte: Skader og overflate-analyser Veritas, Høvik
2000 Tema årsmøte: Formeprosessers påvirkning av strukturen Gjøvik/Raufoss
2001 Nordisk fellesmøte om Materialteknologi København, Danmark
2002 19. årsmøte: Se referat og bildegalleri. Kongsberg Næringspark
Metallografisk sommerpraktikum Høgskolen i Agder, Grimstad
2003 20. årsmøte. Tema: Ny teknologi, nye instrumenter, nye synergier Hydro Aluminium, Sundalsøra
2004 21.årsmøte. Tema: Overflateteknologi, materialteknologi og problemløsning Trondheim
2005 Nordisk Fellesmøte

Tema: Fremtiden skapes nå – tradisjon og fornyelse

Lysebu, Oslo