Aktiviteter

Ny Konferanse 2019

——————————————————————————————————————–

NMS+NMF Sommermøte 30.–31. mai i Oslo
Nasjonal Konferanse for Materialteknologi

Norsk Materialteknisk Selskap, avdeling Oslo inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening til Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2018. Arrangementet avholdes 30.-31. mai 2018 i Håndverkeren konferansesenter i Oslo.

For 34. gang arrangeres foreningens tradisjonsrike sommermøte. Målgruppen er industribedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner som arbeider med materialtekniske problemstillinger. Temaet for plenumssesjonen 30. mai blir:

Digitalisering og bærekraft, en industriell revolusjon? Hvordan kan norsk industri være ledende?

Sesjonsforedragene vil bli holdt av forskere og beslutningstagere fra sektorer som lettmetall, offshore, stål, ferrolegeringer, fornybar energi og energilagring med fokus på bl.a. materialteknologi, korrosjon og materialvalg, metallografi, sveising/sammenføyning, støping og forming, additiv produksjon, modellering, bruddmekanikk, offshore-materialer, solcellematerialer og batterier.

Priser:
Påmeldingsavgift: Kr. 4000,-
Studenter: Kr. 2000,-
Pensjonister: Kr. 2000,-
Prisen inkluderer lunsj begge dager samt båttur 30. mai på Oslofjorden med reker og hvitvin.

Påmelding på materialteknisk.no

Det vil bli utstilling fra utstyrsleverandører og praktisk seminar innen metallografi.

Fristen for påmelding av foredrag er 9. april.

Foredragsholdere bes sende abstracts til abstract@materialteknisk.no i henhold til invitasjonen.

 

Velkommen!